Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale UMAX EQUIPMENT S.R.L., in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet www.umax.ro . („Site-ul”)

  1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1.1. Daca sunteti client al Site-ului, www.umax.ro , UMAX EQUIPMENT S.R.L., va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferintele/obisnuintele dumneavoastra in cadrul UMAX EQUIPMENT S.R.L., precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.
1.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, www.umax.ro , UMAX EQUIPMENT S.R.L., va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel.

  1. Scopurile prelucrarii datelor

2.1. Daca sunteti client al Site-ului, UMAX EQUIPMENT S.R.L., prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
• pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si, UMAX EQUIPMENT S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
• pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de UMAX EQUIPMENT S.R.L., prin intermediul Site-ului.
Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Contului meu.  Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
• in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.
2.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, UMAX EQUIPMENT S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
• pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de UMAX EQUIPMENT S.R.L., prin intermediul Site-ului.
Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru Contact/Adauga Comentarii (sectiunea blog) disponibil pe Site.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
• pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

  1. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, UMAX EQUIPMENT S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina UMAX EQUIPMENT S.R.L. (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).
In situatia in care sunteti client si va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul Stergere cont din sectiunea Contului meu, UMAX EQUIPMENT S.R.L. va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. In acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri si/sau sms-uri de acest gen. Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos. In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.
Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, UMAX EQUIPMENT S.R.L. va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de UMAX EQUIPMENT S.R.L. pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

  1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, UMAX EQUIPMENT S.R.L. poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina UMAX EQUIPMENT S.R.L. in desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre UMAX EQUIPMENT S.R.L. prin intermediul Site-ului;
• pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
• atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
5. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre UMAX EQUIPMENT S.R.L. pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

  1. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre UMAX EQUIPMENT S.R.L., conform celor descrise in prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea UMAX EQUIPMENT S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre UMAX EQUIPMENT S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
• dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
o acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
o in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
o in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
o in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
o in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
o datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
• Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, UMAX EQUIPMENT S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
o persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
o prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
o persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre UMAX EQUIPMENT S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
• dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
o in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al UMAX EQUIPMENT S.R.L. sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care UMAX EQUIPMENT S.R.L. poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
o in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
• dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Aceast site foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: https://umax.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri/

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam folositi urmatoarele date de contact:

Denumirea companiei: S.C. UMAX EQUIPMENT S.R.L.
Adresa: Apahida, str. Libertatii 151, Jud. Cluj, Romania
Email: office@umax.ro
Telefon: (+4) 0769 33 88 88
Formularul din pagina de contact disponibil AICI.

Ultima actualizare: ianuarie 2020